lørdag 1. november 2008

Gjøremålsliste for våren 2009

Sånn mens jeg husker det:
- grønne felt betyr utført

Bygging:
- Drivhus/bod
- Koble til ny vannkran
- Pergola (tak?)
- Kasse til hjørne ved terrasse (evt kjøpe)
- Støpe kant mellom bel.stein og gangvei
- Støpe kanter rundt/langs stokkebed
- Rense og etterfylle sand i bel.steinfuger

Planteflytting:
- Jacques Cartier fra bodbed til rosebed
- S. du dr Jamain fra rosebed til hjørnekasse
- Duppesoleier fra hekkbed til midtbed
- Sibirvalmuer fra hekkbed til rosebed/midtbed
- Cimicifuga fra hekkbed til rosebed
- Geranium fra hekkbed høyre til hekkbed foran
- Kjeglegran fra krukke til bodbed
- Flytte blåbærplanter
- Astrantia fra hekkbed høyre/midt til hekkbed foran
- Hosta fra hekkbed til rosebed
- Høstanemone fra bodbed til hekkbed foran
- Flytte lavendelen i newdawn-bedet

Nye planter:
- Flere brunnera i hekkbed
- Kanteplanter til midtbed og rosebed (hvilke?)
- Flere bunndekkere til midtbed
- Ny klematis til espalierkasse (type som klippes ned om våren)
- Bærplanter til rosebed (hvite rips og solbær?)

Ellers:
- Etterså med gress foran espalierkasse
- Klippe hekk (tuja tidlig; mispel litt senere og kraftigere)
- Beise terrasse

Ingen kommentarer: